Добродошли на званичну презентацију Општине Бајина Башта

Који су приоритети општине за улагања?

 

Пољопривреда0%
Туризам0%
Спорт0%
Култура0%
Саобраћај0%
Комунална инфраструктура0%
Образовање0%
Здравство0%


Добродошли у Општину Бајина Башта!

Недирнута природа, лепота планине, шуме, реке, језера, урођено гостопримство људи, постали су препознатљив имиџ овог краја. Тара, Дрина и Бајина Башта, како у летњем, тако и у зимском периоду, пружају изванредне услове за одмор, рекреацију и уживање у природи.


Општина Бајина Башта заједно са немачком организацијом за међународну сарадњу „ GIZ „ и Министарством пољопривреде и заштите животне средине Републике Србије, у оквиру пројекта Развоја одрживог тржишта биомасе у Србији, спроводи програм замене енергента градске топлане - са мазута на биомасу.
С тим у вези, у оквиру серијала „Футура“, у производњи Српске Научне Телевизије направљен је видео прилог који у оригиналној верзији можете погледати овде.

20.11.2015.


Спортски савез општине Бајина Башта упућује Јавни позив за редовне програме спортским организацијама са територије општине Бајина Башта да своје програме са финансијским потребама за 2016. годину са пратећом документацијом доставе Спортском савезу Бајина Башта ул. Светосавска бб, најкасније до 17.11.2015. године.

Текст Јавног позива преузмите овде а потребан образац овде.

03.11.2015.


На основу Споразума о донацији закљученог између Развојне банке Савета Европе и Републике Србије у оквиру Регионалног стамбеног програма - Потпројекат бр.2,Комисија за избор корисника доноси ОДЛУКУ о решавању стамбених потреба избеглица на територији општине Бајина Башта са листом корисника рангираних према реду првенства на основу испуњености услова и броја бодова.

Текст одлуке и листу корисника преузмите у компресованом облику овде.

22.10.2015.


У оквиру пројекта „Подриње у позном средњем веку“ (руководилац др Емина Зечевић), екипа Народног музеја у Београду обавила је сондажна археолошка ископавања локалитета Мраморје  у селу Својдруг у периоду август-септембар 2015. године. Овогодишња кампања представља наставак реализације пројекта започетог ископавањима на локалитету Мраморје у Перућцу (2010) и Под мраморјем у Добротину (2014), на подручју општине Бајина Башта.

Опширније овде

23.09.2015.


ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
ОПШТИНЕ БАЈИНА БАШТА
р а с п и с у ј е
К   О   Н   К   У   Р   С
за постављење начелника Општинске управе општине Бајина Башта
Постављење се врши на период од 5 година.

Текст конкурса у целини преузмите овде.

09.09.2015.


Расписује се оглас за прикупљање писаних понуда за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини у Општини Бајина Башта.
Графички преглед катастарских парцела по катастарским општинама и списак парцела по формираним јавним надметањима (комплексима), која су предмет издавања у закуп, може се извршити у згради Општине Бајина Башта, у канцеларији бр.19 сваког радног дана од 10 до 13 часова.
Контакт особа Ана Илијашевић, тел. 031/862-366 лок 115.

Текст јавног огласа преузмите овде.

28.08.2015.


НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ И ОПШТИНА БАЈИНА БАШТА
Р а с п и с у ј у
ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА
НА КОЈИМА СЕ АНГАЖУЈУ НЕЗАПОСЛЕНА ЛИЦА
У 2015. ГОДИНИ
Јавни конкурс је отворен од дана објављивања у дневном листу. Последњи рок за пријем пријава за учешће на јавном конкурсу је до 20.08.2015. године.
Све додатне информације могу се добити у  организационој јединици Националне службе-испостава Бајина Башта тел: 031/861-495, путем Позивног центра Националне службе: 0800/300-301 или на сајту www.nsz.gov.rs
Текст конкурса у целини преузмите овде.

10.08.2015.


Почетак једногодишњег програма „Локалне иницијативе за повећање социјалне укључености и смањење сиромаштва„ званично је обележен у четвртак, 16. јула 2015. године. Програм ће бити спроведен у сарадњи са 11 партнерстава између организација цивилног друштва, локалних самоуправа и других релевантних институција на локалном нивоу. Вредност програма износи приближно 122.000 евра. Програм координира Тим за социјално укључивање и смањење сиромаштва Владе Републике Србије, уз финансијску подршку Швајцарске агенције за развој и сарадњу.
На отварању скупа присутнима су се обратили Жарко Шундерић, менаџер Тима за социјално укључивање и смањење сиромаштва, Ђорђе Станичић, генерални секретар Сталне конференције градова и општина, и Лидија Вујичић, испред Швајцарске агенције за развој и сарадњу, а затим су на свечаној церемонији уручили уговоре партнерским организацијама које ће спроводити пројекте:
Један од пројеката који ће се реализовати у оквиру наведеног програма је пројекат „Руралнет“, који спроводи Асоцијација за рурални развој Ариља у партнерству са Општином Ариље, Општином Чајетина, Општином Лучани и Општином Бајина Башта, док је сарадник на пројекту Регионална развојна агенција Златибор д.о.о. Ужице.
Пројекат „Руралнет“ има за циљ унапређење информисања регистрованих пољопривредних газдинстава о свим доступним подстицајним средствима путем припреме и слања СМС порука; унапређење локалног правног оквира у области пољопривреде и руралног развоја; као и креирање мера подршке пољопривреди и руралном развоју од стране партнерских општина, које би биле усклађене са реалним потребама пољопривредних газдинстава.

24.07.2015.


Комисија за избор корисника за доделу помоћи за побољшање услова становања интерно расељеним лицима док су у расељеништву,обавештава
интерно расељена лица док су у расељеништву за куповину сеоске куће са окућницом и додатну помоћи намењену за грађевински материјал за поправку или адаптацију предметне сеоске куће са окућницом, да ће Јавни позив за доделу помоћи за побољшање услова становања интерно расељених лица док су у расељеништву кроз доделу помоћи при куповини сеоских кућа са окућницом и додатне помоћи намењене за грађевински материјал за поправку или адаптацију предметне сеоске куће са окућницом (у даљем тексту: Јавни позив), бити објављен 17.07.2015. године на огласној табли Општинске управе Бајина Башта, са роком трајања од 30 дана од дана јавног оглашавања.Пријаве на Јавни позив са потребном документацијом, подносе се лично преко писарнице Општинске управе општине Бајина Башта или препорученом поштом у затвореној коверти на адресу :
Општина Бајина Башта, ул. Душана Вишића бр. 28
са назнаком „ЗА ЈАВНИ ПОЗИВ – СЕОСКЕ КУЋЕ ИРЛ – НЕ ОТВАРАТИ”.
Образац пријаве, обрасци изјава као и списак потребне документације могу се преузети код повереника за избеглице општина Бајина Башта, ул. Душана Вишића бр.28, сваког радног дана од 07,00 до 15,00 часова. Додатне информације на моб. 069/ 8259225.

Текст Јавног позива преузмите овде.

17.07.2015.


Општинско веће општине Бајина Башта донело је Одлуку о оснивању савета за заштиту и унапређење животне средине  број: 06-23/015 од 13. јула 2015. године.
Решењем председника општине именовани су чланови Савета из редова представника локалне самоуправе, организације цивилног друштва, образовних установа, институција јавног здравља, привреде и медија.
Именовани чланови Савета обављаће послове у складу са горе наведеном одлуком и пословником о раду Савета.
Прва конститутивна седница Савета биће одржана почетком септембра месеца, када ће на дневни ред бити стављени пословник о раду, избор председника и секретара Савета, као и предлог за измене и допуне Одлуке о мерама за заштиту од буке на територији општине Бајина Башта. Како је најавила Драгана Ивановић, инспектор за заштиту животне средине општине Бајина Башта, састанку ће присуствовати и представници Београдске отворене школе, Сталне конференције градова и општина и Регионалне развојне агенције Златибор.

16.07.2015.


ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
ОПШТИНЕ БАЈИНА БАШТА


објављује


ЗАХТЕВ ЈП "ББ Терм" Бајина Башта
за давање сагласности на одлуку Надзорног одбора о усвајању тарифних цена топлотне енергије по тарифним групама.

Текст захтева преузмите овде.

23.06.2015.

 


Општина Бајина Башта је на иницијативу Београдске отворене школе, Сталне конференције градова и општина и Регионалне развојне агенције Златибор покренула процес оснивања Савета за заштиту и унапређење животне средине општине Бајина Башта (Зелени савет).
У процесу формирања Зеленог савета у Бајиној Башти 2. јуна 2015. године, одржана је јавна дискусија, где је представљена улога и значај Зеленог савета и обављена јавна консултација са заинтересованим актерима о чланству у Савету.
Савет чине представници локалне управе, организација цивилног друштва, образовних установа, институција јавног здравља, привреде, медија и других заинтересованих страна које су битне за креирање политике животне средине у локалној заједници.
Драгана Ивановић, инспектор за заштиту животне средине општине Бајине Башта је поздравила оснивање Зеленог савета и изнела уверење да је стручна подршка раду Општинске управе у области заштите животне средине драгоцена и да ће допринети квалитету инфраструктурних и развојних пројеката који су неопходни за даљи развој Општине. Госпођа Ивановић је истакла да је заштита и унапрађење животне средине од виталног значаја за Бајину Башту.
Мирко Поповић, из Београдске отворене школе представио је позитивна искуства других локалних самоуправа које су основале Зелени савет, пре свега искуства Савета из Трстеника, Краљева и Ужица. Господин Поповић је примерима приказао како Зелени савет укрупњавањем локалних људских ресурса, знања, стручности и ентузијазма доприноси ефикаснијем и квалитетнијем усвајању и примени захтевних стандрада Европске Уније у области животне средине у локалној заједници.
Учесници скупа изразили су подршку формирању Зеленог савета и предложили следеће кораке како би се укључили релевантни појединци и представници важних привредних и друштвених субјеката за политку животне средине у Бајиној Башти.
Изражена је потреба да Зелени савет у Бајиној Башти допринесе бољем информисању грађања и да треба да представља ефикасан инструмент за унапређење заједничког деловања локалне самоуправе, цивилног друштва и привреде у циљу квалитетније животне средине и побољшања услова живота грађана Бајине Баште.

03.06.2015.


ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
ОПШТИНЕ БАЈИНА БАШТА
р а с п и с у ј е
К   О   Н   К   У   Р   С
за постављење начелника Општинске управе општине Бајина Башта
Постављење се врши на период од 5 година.
             Услови конкурса:
а.) Општи услови прописани чланом 6. Закона о радним односима у државним органима (*Сл.гласник РС* бр. 48/91, 66/91, 44/98-др.закон, 49/99-др.закон, 34/01-др.закон, 39/02, 49/05-одлука УСРС, 79/05-др.закон, 81/05-испр.др.закона, 83/05-испр.др. закона и 232/013-одлука УС):
-да је држављанин Републике Србије;
-да је пунолетан;
-да има општу здравствену способност;
-да има прописану стручну спрему;
-да није осуђиван за кривично дело  на безусловну казну  затвора
од најмање 6 месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним
за обављање послова у државном органу.
б.) Услови прописани чланом 54. Закона о локалној самоуправи (*Сл. гласник РС* бр. 129/07 и 83/014-др. закон):
-VII степен стручне спреме-завршен правни факултет;
-положен испит за рад у органима државне управе;
-најмање 5 година радног искуства у струци.
Пријаве на конкурс, са доказима о испуњењу  услова конкурса, подносе се Општинском већу општине Бајина Башта у року од 15 дана од дана објављивања конкурса, на адресу Ул. Душана Вишића број 28, Бајина Башта.
Уз пријаву на конкурс, кандидат је дужан доставити доказе о испуњењу услова конкурса, у оригиналу или у овереној фотокопији, и то: уверење о држављанству Републике Србије, уверење о општој здравственој способности, уверење да  није осуђиван  за кривично дело на безусловну казну  затвора од најмање 6 месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у државном органу, диплому о завршеном правном факултету, уверење о положеном испиту за рад у органима државне управе, потврду о радном искуству у струци.Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.
            
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

13.05.2015.


Председник општине Бајина Башта, дана 28.04.2015. године,  расписује К О Н К У Р С
ЗА  ДОДЕЛУ  ПОДСТИЦАЈНИХ  СРЕДСТАВА  УДРУЖЕЊИМА  УСМЕРЕНИМ  НА РАЗВОЈ И УНАПРЕЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОДЊЕ
на територији општине Бајина Башта у 2015. години.Предмет  расподеле су средства у укупном износу од 200.000,00 динара, која су Програмом мера за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја  за подручје територије општине Бајина Башта за 2015. годину.

Текст конкурса у целини и потребну апликацију, преузмите у компресованом облику овде.

28.04.2015.


Комисија за спровођење конкурсног поступка расподеле средстава  буџета општине Бајина Башта, намењених дотацијама спорту за 2015 годину објављује КОНКУРС
за расподелу и коришћење средстава буџета општине Бајина Башта за 2015. годину, намењених дотацијама Спортском савезу, у укупном износу од 10.400.000,00 динара.
Позивају се спортске организације са седиштем на територији општине Бајина Башта  да поднесу предлоге годишњих програма којима се остварује општи интерес у области спорта у општини Бајина Башта за 2015. годину.

Текст конкурса у потпуности,потребне обрасце и правилник, преузмите у компресованом облику овде.

08.04.2015.

 Сходно Закључку 01 Број: 06-5/015 од 10. марта 2015. године, Општинско веће општине Бајина Башта расписује К О Н К У Р С за расподелу и коришћење средстава буџета општине Бајина Башта за 2015. годину, намењених дотацијама невладиним организацијама и удружењима
            I. Предмет  расподеле су средства у укупном износу од 3.000.000,00 динара, која су Одлуком о буџету општине Бајина Башта за 2015. годину опредељена за дотације невладиним организацијама и удружењима.
а.) Средства распоређена у оквиру Програма 11-Социјална и дечија заштита, функционална класификација 090-Социјална заштита некласификована на другом месту, програмска активност-Подршка социо-хуманитарним организацијама, апропријација 69, економска класификација 481-Дотације невладиним организацијама, у укупном износу од 1.200.000,00 динара;
                б.) Средства распоређена у оквиру Програма 13-Развој културе, функционална класификација 840, програмска активност-Подстицаји културном и уметничком стваралаштву, апропријација 78, економска класификација 481-Дотације невладиним организацијама-дотације осталим удружењима, у укупном износу од 1.000.000,00 динара и
                в.) Средства распоређена у оквиру Програма 14-Развој спорта и омладине, функционална класификација 810-Услуге рекреације и спорта, програмска активност-Подршка предшколском, школском и рекреативном спорту и масовној физичкој култури, апропријација 81, економска класификација 481-Дотације невладиним организацијама-за активности и спортске манифестације, у укупном износу од 800.000,00 динара;
            II.Утврђују се услови конкурса-смернице и критеријуми  којима ће се Општинско веће руководити  при доношењу одлуке о расподели и коришћењу  средстава из тачке 1. и то:
            а.) Стратешке сменице:
                 -шири друштвени значај,
                 -задовољавање интереса локалног становништва кроз деловање невладиног сектора и удружења,
                 -подизање нивоа свести грађана  о значају деловања невладиних организација и удружења,
                 -унапређење квалитета живота грађана општине Бајина Башта.
             б.) Средства ће се одобрити невладиним организацијама и удружењима са седиштем на територији општине Бајина Башта, а могу се одобрити и невладиним организацијама и удружењима са седиштем ван подручја општине Бајина Башта, али само за активности које се спроводе  на територији општине Бајина Башта.
              в.)Предност при одлучивању ће имати:
                   - невладине организације и удружења које се баве активностима од ширег  друштвеног  значаја,
                  -невладине организације и удружења са значајним  број чланова и позитивном  општом оценом раније спроведених активности,
                   -јасна и развијена идеја деловања,
                  -невладине организације и удружења регистровани најмање 1 годину пре подношења пројекта,
                   -сопствено инвестирање у пројекат.
              г.) Одобрене пројектне активности морају бити спроведене до краја 2015. године.
              д.) Општинско веће задржава право на избор  апликација-пројеката који ће бити подржани-подношење предлога пројекта не гарантује  његово финансирање.
              ђ.)  Општинско веће неће надокнађивати трошкове које је подносилац пројекта  платио трећем лицу за услугу састављања поднетих пројеката или програма или за попуњавање апликације  или других формулара за подношење предлога пројеката или планова.
             е.) Општинско веће неће одобравати пројекте  кроз добра или услуге, већ искључиво новчана средства, уплатом на текући рачун  подносилаца прихваћених пројеката, а према достављеној техничкој спецификацији-предрачунима.
             ж.) Кориснику средстава-невладиној организацији или удружењу, који су у 2014. години користили средства по овом основу, а који Општинском већу нису поднели извештај и финансијски оправдали коришћена средства, на шта су се обавезали  чланом 6. Уговора о коришћењу средстава у 2014. години, неће се одобрити средства за 2015. годин       
              з.) Са корисником одобрених средстава општина ће закључити уговор о коришћењу средстава, којим ће регулисати међусобна права и обавезе, а нарочито начин финансијског правдања наменског утрошка одобрених средстава.
 III. Пријаве на конкурс-пројекти подносе се на обрасцу-апликацији, усвојеном од стране Општинског већа, а који образац се може преузети  овде АПЛИКАЦИЈА или непосредно на писарници Општинске управе.
            IV. Уз пријаву на конкурс потребно је  доставити копију решења о регистрацији невладине организације или удружења
            V.  Kонкурс je отворен 15 дана од дана објављивања, а пријаве на конкурс подносе се Општинском већу, поштом на адресу: Општинско веће општине Бајина Башта, Ул. Душана Вишића бр. 28, 31250 Бајина Башта, или непосредно на писарници Општинске управе.

20.03.2015.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БАЈИНА БАШТА
р а с п и с у ј е
Ј А В Н И   О Г Л А С
за постављење:
                Општинског правобраниоца општине Бајина Башта
Постављење се врши на период од 5 година.
             Услови :
а.) Општи услови прописани чланом 6. Закона о радним односима у државним органима (*Сл.гласник РС* бр. 48/91,66/91,44/98-др.закон,49/99-др.закон,34/01-др.закон, 39/02,49/05-одлука УСРС, 79/05-др.закон, 81/05-испр.др.закона,83/05-испр.др. закона и 232/013-одлука УС):
-да је држављанин Републике Србије;
-да је пунолетан;
-да има општу здравствену способност;
-да има прописану стручну спрему;
-да није осуђиван за кривично дело  на безусловну казну  затвора
од најмање 6 месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним
за обављање послова у државном органу.
б.)Други услови, прописани Одлуком о општинском правобранилаштву општине Бајина Башта (*Сл.лист општине Бајина Башта* бр. 6/014):
- завршен правни факултет;
-положен правосудни испит;
-најмање 3 година радног искуства у правној струци после положеног правосудног испита;
-достојност за обављање правобранилачке функције.
Пријаве на оглас подносе се Комисији коју формира Председник општине Бајина Башта у року од 15 дана од дана објављивања огласа, на адресу: Општина Бајина Башта, Комисији за постављење општинског правобраниоца, Ул. Душана Вишића број  28, 31 250 Бајина Башта.
Уз пријаву на оглас, кандидат је дужан доставити доказе о испуњењу услова огласа, у оригиналу или у овереној фотокопији, и то: уверење о држављанству, уверење о општој здравственој способности, уверење да  није осуђиван  за кривично дело  на безусловну казну  затвора од најмање 6 месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у државном органу, диплому о завршеном правном факултету, уверење о положеном правосудном испиту, потврду о радном искуству у правној струци после положеног правосудног испита.
За сва обавештења у вези огласа, контактирати председника Комисије Рајаковић Радину, на телефон број:031-865-070, или непосредно у пословним просторијама општине Бајина Башта, Ул. Душана Вишића бр. 28.

18.03.2015.

У оквиру реализације пројекта ,,Ефикасно коришћење огревног дрвета у домаћинствима у Србији’’ биће одржана презентација на централном тргу у Бајиној Башти 20. марта 2015. године у термину од 11-14 часова. Водећи домаћи произвођачи уређаја на чврста горива Алфа-Плам, Милан Благојевић Смедерево, Тим Систем и други, представиће своје шпорете на дрва и пећи на пелет и демонстрирати ефикасно сагоревање ових дрвних горива. Ову презентацију на отвореном реализатор пројекта, конзорцијум E4tech / Quiddita, организује у сарадњи са општином Бајина Башта и Регионалном развојном агенцијом Златибор.

17.03.2015.


АРХИВА ВЕСТИ...

Администрација

Наша администрација настоји да изађе у сусрет сваком суграђанину и стога је омогућено преузимање захтева везаних за рад општинских служби као и све одлуке општинске управе на нашем порталу.

Информатор о раду

Изашао је нови информатор о раду за 2015. годину.Кликом на дугме можете преузети ваш примерак.

Преузми

Copyright © 2012,Општина Бајина Башта ,Сва права су задржана.